Homologacija vozil

Obseg postopkov kontrole skladnosti vozil

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo kategorije

 • M1 (osebna vozila),
 • L (motorna kolesa, kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa),
 • N1 (tovorna vozila z največjo skupno maso do 3,5 t).

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU, je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (nova vozila z enotno evropsko homologacijo, že registrirana vozila).

Pri pregledu se preveri celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu. Za »uvoženo« vozilo z enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles …), vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja v prostorih podjetja Produkt&Co.d.o.o.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POSTOPKE:

IOTSV: identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila

dokazilo o lastništvu:

 • original račun o nakupu vozila, ali
 • kupoprodajna pogodba, ali
 • drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni nedvoumni podatki o lastništvu.

pri rabljenem vozilu (vozilo že registrirano v tujini):

 • izvirnik registracijskega dokumenta države članice, kjer je bilo vozilo prej registrirano (prometno dovoljenje) oziroma v uporabi, ali izdan registracijski dokument, ki je omogočal začasno ali trajno registracijo, če registracija zanj ni obvezna.

Za nova vozila:

 • ES certifikat o skladnosti vozila (COC dokument – Certificate of conformity); dokument je priporočljivo priložiti tudi za rabljena vozila zaradi ugotavljanja podatkov vozila.
 • Pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik: vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika.
 • pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom.
 • V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled, pa mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja.

Vsi predpisani dokumenti morajo biti predloženi v originalu.

2. Posamična odobritev predelanega vozila kategorij M1, L, N1

 • Vlečne naprave (M1, N1)
 • Zatemnjena stekla (M1, N1)
 • Vgradnja LPG sistema – plin
 • Vzmeti (M1)
 • Pnevmatike in platišča (M1, N1)
 • Izpušni sistem (M1, L)
 • Prekategorizacija M1 v N1
 • Prekategorizacija N1 v M1
 • Sprememba barve (M1, N1, L)

MEHANSKA NAPRAVA ZA SPENJANJE (vlečna naprava):

 • Prometno dovoljenje – dokazilo o lastništvu,
 • potrdilo o skladnosti vozila (SA,SB,SC,SD) ali Izjava o ustreznosti (A,B,C,D),
 • tehnično poročilo o vgradnji delov (montažni načrt),
 • certifikat vgrajenih delov,
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo, v primeru, ko vložnik ni lastnik vozila ali, ko je lastnik pravna oseba/podjetje,
 • če je vozilo na leasing, OBVEZNO SOGLASJE leasing hiše.

ZATEMNITEV STEKEL:

 • Prometno dovoljenje – dokazilo o lastništvu,
 • potrdilo o skladnosti vozila (SA,SB,SC,SD) ali Izjava o ustreznosti (A,B,C,D),
 • tehnično poročilo o vgradnji delov,
 • certifikat vgrajenih delov,
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo, v primeru, ko vložnik ni lastnik vozila ali, ko je lastnik pravna oseba/podjetje,
 • Če je lastnik vozila leasing, OBVEZNO SOGLASJE leasing hiše.

VGRADNJA SISTEMA ZA POGON VOZILA NA UTEKOČINJEN PLIN – LPG:

 • Prometno dovoljenje – dokazilo o lastništvu,
 • potrdilo o skladnosti vozila (SA,SB,SC,SD) ali Izjava o ustreznosti (A,B,C,D),
 • tehnično poročilo o vgradnji delov,
 • potrdilo o plinotesnosti vgrajene naprave,
 • certifikat vgrajenih delov :
 1. plinski rezervoar
 2. večnamenski ventil (multiventil)
 3. uparjalnik
 4. injektorji
 5. električna krmilna enota (računalnik)
 6. polnilna enota (ventil)
 7. certifikat strokovno usposobljenega izvajalca
 • shema vgradnje,
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo, v primeru, ko vložnik ni lastnik vozila ali, ko je lastnik pravna oseba/podjetje,
 • če je lastnik vozila leasing, OBVEZNO SOGLASJE leasing hiše,
 • v primeru, da je vgrajena plinska naprava v tujini, potrdilo o plačilu carine.

SPREMEMBA VZMETENJA NA VOZILU:

 • Prometno dovoljenje – dokazilo o lastništvu,
 • potrdilo o skladnosti vozila (SA,SB,SC,SD) ali Izjava o ustreznosti (A,B,C,D),
 • tehnično poročilo,
 • certifikat vgrajenih delov (TUV-certifikat),
 • potrdilo o nastavitvi geometrije podvozja (optika),
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo, v primeru, ko vložnik ni lastnik vozila ali, ko je lastnik pravna oseba/podjetje,
 • če je lastnik vozila leasing, OBVEZNO SOGLASJE leasing hiše.

ZAMENJAVA PNEVMATIK IN PLATIŠČ NA VOZILU:

 • Prometno dovoljenje – dokazilo o lastništvu,
 • potrdilo o skladnosti vozila (SA,SB,SC,SD) ali Izjava o ustreznosti (A,B,C,D),
 • tehnično poročilo,
 • certifikat vgrajenih delov (TUV-certifikat),
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo, v primeru, ko vložnik ni lastnik vozila ali, ko je lastnik pravna oseba/podjetje,
 • Če je lastnik vozila leasing, OBVEZNO SOGLASJE leasing hiše.

VGRADNJA oz. ZAMENJAVA IZPUŠNEGA SISTEMA NA VOZILU:

 • Prometno dovoljenje – dokazilo o lastništvu,
 • potrdilo o skladnosti vozila (SA,SB,SC,SD) ali Izjava o ustreznosti (A,B,C,D),
 • tehnično poročilo o vgradnji delov,
 • certifikat vgrajenih delov,
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo, v primeru, ko vložnik ni lastnik vozila ali, ko je lastnik pravna oseba/podjetje,
 • če je lastnik vozila leasing, OBVEZNO SOGLASJE leasing hiše.

SPREMEMBA BARVE:

 • Prometno dovoljenje – dokazilo o lastništvu,
 • potrdilo o skladnosti vozila (SA,SB,SC,SD) ali Izjava o ustreznosti (A,B,C,D),
 • tehnično poročilo o vgradnji delov,
 • certifikat vgrajenih delov,
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo, v primeru, ko vložnik ni lastnik vozila ali, ko je lastnik pravna oseba/podjetje,
 • če je vozilo na leasing, OBVEZNO SOGLASJE leasing hiše.

POZOR: Vsa potrdila o vgradnji, pooblastila in soglasja morajo biti priložena v originalu.

Uporabni obrazci:

Kupoprodajna pogodba
fizične osebe

Kupoprodajna pogodba
pravne osebe

Pooblastilo
fizične osebe

Pooblastilo
pravne osebe

Potrebujete več informacij?

Zastopamo: