Izvozne tablice

Kadar je kupec vozila tuji državljan ali tuje podjetje, lahko stranka vozilo registrira z izvoznimi tablicami. Izvozne tablice se izdajo za najmanj 5 dni in največ do 30 dni. Če potrebujete tudi zeleno oz. mednarodno karto, se vozilo na izvozne registrske tablice registrira za najmanj 15 dni.

Za registracijo vozila z izvoznimi tablicami potrebujete:

  • Račun oz. kupoprodajno pogodbo na novega kupca, v primeru, da vozilo še ni prepisano na tujca.
  • Slovensko ali tuje prometno dovoljenje (tuje prometno dovoljenje v primeru, da vozilo nima slovenskega prometnega dovoljenja, ima pa slovensko homologacijo).
  • Registrske tablice, če vozilo še ni odjavljeno iz prometa.
  • Osebni dokument (lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje).
  • Pooblastilo zakonitega zastopnika, če je kupec pravna oseba, vozilo pa bo v tujino odpeljal nekdo drug.
  • Izpis iz sodnega registra o podjetju (kot v Sloveniji npr. Ajpes).
  • Sklenjeno zavarovanje, ki ga lahko uredimo tudi pri nas.

Uporabni obrazci:

Kupoprodajna pogodba
fizične osebe

Kupoprodajna pogodba
pravne osebe

Pooblastilo
fizične osebe

Pooblastilo
pravne osebe

Potrebujete več informacij?

Zastopamo: