Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila, mora odjaviti vozilo in izročiti registrske tablice v naslednjih primerih:

  • uničeno vozilo,
  • vozilo je odsvojeno v tujino ali bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila,
  • ukradeno vozilo,
  • veljavnost prometnega dovoljenja je pretekla pred več kot 30-dnevi,
  • v času veljavnosti prometnega dovoljenja je prenehala veljati zavarovalna pogodba.

Za odjavo vozila je potrebno priložiti:

  • zadnje slovensko prometno dovoljenje,
  • registrske tablice,
  • osebni dokument (lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje),
  • potrdilo o razgradnji, če je bilo vozilo uničeno,
  • tuje prometno dovoljenje, če je bilo vozilo preregistrirano v tujini na vaše ime.

Uporabni obrazci:

Kupoprodajna pogodba
fizične osebe

Kupoprodajna pogodba
pravne osebe

Pooblastilo
fizične osebe

Pooblastilo
pravne osebe

Potrebujete več informacij?

Zastopamo: