Preskusne tablice

Kadar je vozilo neregistrirano oz. odjavljeno iz prometa in potrebuje tehnični pregled oz. ga stranka želi prepeljati iz točke A do točke B, lahko dvignete preskusne tablice. Za preskusne tablice je potrebno:

  • Da je vozilo odjavljeno iz prometa oz. še ni bilo registrirano v Sloveniji.
  • Da je bil zadnji tehnični pregled brezhiben.
  • Prometno dovoljenje.
  • Če je vozilo uvoženo iz tujine, stranka potrebuje vsaj račune in tuje prometno dovoljenje, če ostalih papirjev še nima (homologacija, potrdilo o plačanih davkih).
  • Osebni dokument (lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje).

Pri nas lahko preskusne tablice dobite za najmanj 1 dan in največ 5 dni. Poleg izdaje preskusnih tablic, je potrebno skleniti tudi zavarovanje, ki ga ravno tako uredimo pri nas.

Uporabni obrazci:

Kupoprodajna pogodba
fizične osebe

Kupoprodajna pogodba
pravne osebe

Pooblastilo
fizične osebe

Pooblastilo
pravne osebe

Potrebujete več informacij?

Zastopamo: