Registracija vozila

Prva registracija vozila

 1. Dokumenti, ki jih potrebujete za prvo registracijo novega vozila so:
 • osebni dokument (lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje),
 • dokazilo o lastništvu vozila (račun oz. zaporedje vseh računov/kupoprodajnih pogodb, če jih je več),
 • pogodba o leasingu in soglasje (če ste vozilo kupili preko leasinga),
 • potrdilo o skladnosti vozila (homologacija),
 • potrdilo o zavarovanju,
 • pooblastilo, če registracijo opravlja nekdo drug namesto lastnika vozila.
 1. Dokumenti, ki jih potrebujete za prvo registracijo vozila iz tujine so:
 • osebni dokument (lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje),
 • dokazilo o lastništvu vozila (račun oz. zaporedje vseh računov, če jih je več/kupoprodajna pogodba),
 • pogodba o leasingu in soglasje (če ste vozilo kupili preko leasinga),
 • potrdilo o skladnosti vozila (homologacija),
 • potrdilo o zavarovanju,
 • tuje prometno dovoljenje (pozor – lahko je iz enega dela ali dveh),
 • potrdilo o plačilu DMV,
 • obrazec DDV-PPS (kadar pravna oseba uvozi vozilo iz tujine in ga takoj registrira na svoje podjetje),
 • pooblastilo, če registracijo opravlja nekdo drug namesto lastnika vozila.

Podaljšanje registracije

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja se opravi z naslednjimi dokumenti:

 • Osebni dokument (lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje),
 • prometno dovoljenje,
 • potrdilo o zavarovanju,
 • pooblastilo, če podaljšanje registracije opravlja nekdo drug namesto lastnika vozila.

Ponovna registracija odjavljenega vozila

Dokumenti, ki jih potrebujete za ponovno registracijo odjavljenega vozila so:

 • osebni dokument (lahko tudi potni list oz. vozniško dovoljenje),
 • odjavljeno prometno dovoljenje,
 • potrdilo o zavarovanju,
 • pooblastilo, če registracijo opravlja nekdo drug namesto lastnika vozila.

Uporabni obrazci:

Kupoprodajna pogodba
fizične osebe

Kupoprodajna pogodba
pravne osebe

Pooblastilo
fizične osebe

Pooblastilo
pravne osebe

Potrebujete več informacij?

Zastopamo: