Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Produkt

V Produkt d.o.o. je ena najvišjih vrednot transparentnost, zato te z veseljem seznanjamo s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta www.produkt.si.

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin ter storitev spletnega mesta www.produkt.si (v nadaljevanju: spletno mesto) in predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta.

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Produkt d. o. o., Šmartinska c. 211b, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju: lastnik spletnega mesta.

Lastnik spletnega mesta si pridružuje pravico do spremembe in/ali izbrisa katerega koli dela spletnega mesta in/ali katerega koli dela vsebine. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjaš s temi splošnimi pogoji.

Uporabniki spletnega mesta
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga uporablja na kakršen koli način. Uporaba spletnega mesta je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, ki ga določajo ti pogoji, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Dostopnost spletnega mesta
Spletno mesto je praviloma dostopno vse dni v letu in 24 ur na dan. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico do zaustavitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov dostopnih poti ali kakršnih koli drugih izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter v primeru višje sile.

Avtorske pravice
Vsebine, ki jih objavi lastnik spletnega mesta, je dovoljeno pregledovati, uporaba pa je dovoljena v skladu s temi splošnimi pogoji. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta vsebin ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in/ali razširjati v komercialne ali nekomercialne namene.

V primeru morebitne dovoljene uporabe vsebin tega spletnega mesta, morajo ostati ohranjene in vidne vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine, kot tudi druga obvestila in opozorila. Uporabniku je dovoljeno v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov narediti povezavo na Na zahtevo tega lastnika spletnega mesta je lastnik spletnega mesta ali izdelka oziroma storitve, kjer je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti. Lastnik tega spletnega mesta ni odgovoren za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletnega mesta, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem mestu, ne krši pravic intelektualne lastnine, niti osebnostnih pravic tretjih. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu, storitvah ali ostalih izdelkih, so registrirane znamke, njihov imetnik ali uporabnik licence je lastnik spletnega mesta, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh blagovnih znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot blagovne znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. Če uporabnik pošlje gradivo, zaščiteno v skladu z Zakonom o industrijski lastnini, Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter z drugimi predpisi, ki zadevajo področje urejanja lastnine in pravic, lastnik spletnega mesta za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja. Uporabnik, ki lastniku tega spletnega mesta posreduje gradivo, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval denarnih nadomestil oziroma plačila.

Funkcije družbenih omrežij
Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, Instagram-u, Linkedin-u, YouTube-u in Twitterju. Lastnik spletnega mesta uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja tako, kot to omogočajo funkcionalnosti družbenih omrežij.

Politika zasebnosti/varstvo osebnih podatkov/GDPR
V podjetju Produkt d.o.o. se zavedamo, da sta zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov izjemno dragoceni, zavedamo se odgovornosti in se zavezujemo, da osebne podatke kot tudi zasebnost svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletne strani www.produkt.si ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”) skrbno varujemo in uporabljamo izključno v namene, ki so navedeni v naši Politiki varstva zasebnosti 

Lastnik spletnega mesta osebne podatke uporabnikov obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi tozadevnimi predpisi. Za vsa dodatne informacije smo vam na razpolago v podjetju Produkt d. o. o., Šmartinska c. 211b, 1000 Ljubljana, telefon: 01 52 00 450, za pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov pa nam lahko pišeš tudi na elektronski naslov info@produkt.si.

Spletni piškotki
Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se zbirajo avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, lastnik spletnega mesta uporablja z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe spletnega mesta, kot je podrobneje določeno v obvestilu o piškotkih. Lastnik spletnega mesta se zavezuje, da bo vedno skrbno varoval uporabnikove podatke in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vse pritožbe in reklamacije v zvezi s temi splošnimi pogoji in z uporabo spletnega mesta na podlagi slovenske in evropske zakonodaje obravnava lastnik spletnega mesta. Morebitne pritožbe in reklamacije sprejemamo na elektronskem naslovu info@produkt.si. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili čim hitreje v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.

Produkt d.o.o., Ljubljana, 15. 1. 2021