Tahografi

Zakonodaja in pravila

Na podlagi evropske direktive 3821/85 morajo vsa vozila, s skupno dovoljeno maso nad 3,5 t oziroma več kot devetimi sedeži, registrirana po 1. maju 2006, imeti vgrajen in uporabljati digitalni EU tahograf. Vsak voznik, ki upravlja vozilo, ki ima vgrajeno takšno napravo, pa mora uporabljati vozniško kartico. Vse podatke iz vozniške kartice je treba odčitati in shraniti vsakih 28 dni. Enako velja za podatke v digitalnem EU tahografu: vsakih 92 dni jih je treba odčitati in centralno shraniti.

Zakonske obveznosti, ki sledijo so:

 • vsako podjetje mora imeti podjetniško kartico
 • vsak voznik mora imeti s seboj voznikovo kartico
 • odgovorni v transportnem podjetju mora skrbeti za upoštevanje časov vožnje in časov počitka
 • vsakih 92 dni morajo biti podatki preneseni iz pomnilnika digitalnega EU tahografa
 • vsakih 28 dni morajo biti podatki preneseni iz voznikove kartice
 • vsi podatki morajo biti arhivirani najmanj 2 leti in biti na razpolago ob kontrolah
 • vsi podatki morajo biti po prenosu namudoma shranjeni na poseben nosilec podatkov (varnostna kopija)

Vaše obveznosti v skladu z zakonom:

1. Kdaj je potrebno prenesti podatke iz tahografa:

 • najmanj vsake tri mesece
 • če je tahograf pokvarjen
 • ko je vozilo prodano
 • če se spremenijo osnovni podatki
 • na zahtevo organov oblasti ali pri policijskih postopkih
 • pri zamenjavi pokvarjenega tahografa

2. Kdaj je potrebno prenesti podatke z voznikove kartice:

 • najmanj vsakih 28 dni
 • po končanem delu (vožnji)
 • ob preteku veljavnosti kartice
 • če se spremenijo osnovni podatki
 • na zahtevo organov oblasti ali pri policijskih postopkih

3. Vse podatke je potrebno:

 • hraniti dve leti
 • zavarovati pred izgubo
 • imeti stalno na razpolago
 • zavarovati pred zlorabo

Pri nas s TachoControl DATA (sestavljajo ga TCD TachoScan, TCD TachoView in TCD TachoView Expert) ponujamo celovito rešitev, ki je združljiva z vsemi običajnimi sistemi in uporabna po celi Evropi. Nudi enostaven in lahko obvladljiv sistem, ki izpolnjuje zahteve EU prava, centralno ravnanje s podatki in obsežne kontrolne funkcije, shranjuje in varuje podatke v skladu z veljavnim pravnim redom ter opozarja na naslednji potrebni prenos podatkov.

Ta sistem vam nudi celovito rešitev upravljanja voznega parka z novim digitalnim EU tahografom.

Programska oprema je vaša trajna last in ni dodatnih letnih stroškov ob podaljševanju licence.

Za več informacij ali nakup sistema nas kontaktirajte prek telefona 01/52 00 450 ali prek elektronske pošte Pošlji povpraševanje (info@produkt.si).

Niste našli določenega izdelka?

Zastopamo: