Tehnični pregledi

Tehnični pregled motornega vozila oziroma priklopnega vozila je postopek, s katerim organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov, ugotovi podatke o vozilu, stanje naprav in opreme vozila ter izpolnjevanje zahtev za vozilo določenih z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/2017).

Opravljamo tehnične preglede za motorna vozila in priklopnike naslednjih kategorij:

 • osebne avtomobile (kategorija M1),
 • tovorna vozila (kategorije N1),
 • kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, štirikolesna (kategorija L1– L7),
 • priklopnike (kategorija O1in O2),
 • traktorje (kategorija T1– T5),
 • traktorske priklopnike (kategorija R1– R2).

Kdaj je potrebno opraviti tehnični pregled

1. Za spodaj navedena vozila se prvi tehnični pregled opravi 4. leto po prvi registraciji, 6. leto in 8.leto, nato pa vsako leto:

 • motorna kolesa, razen mopedov do 25km/h,
 • osebna vozila,
 • traktorji,
 • traktorski priklopniki.

Primer: 15. 3. 2020 je stranka kupila novo osebno vozilo. Prvi tehnični pregled bo morala opraviti 15. 3. 2024, naslednja bosta 15. 3. 2026 in15.03.2028. Po tem datumu bo stranka morala opraviti tehnični pregled vsako leto.

2. Za spodaj navedena vozila se tehnični pregled opravi po 1 letu od dneva registracije, za tem pa vsako leto:

 • tovorna vozila, sedlasti in cestni vlačilec,
 • vozila za prevoz nevarnega blaga,
 • delovna vozila,
 • priklopna vozila, razen za lahke priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg (glej točko 3.),
 • vozila za izposojo brez voznika (rent-a-car),
 • intervencijska vozila v lasti prostovoljnih društev.

Primer: 18.06.2020 je stranka za opravljanje svoje dejavnosti kupila manjše tovorno vozilo. Prvi tehnični pregled bo stranka morala narediti 18.06.2021, za tem pa vsako naslednje leto.

Za spodaj navedena vozila se tehnični pregled opravi po 1 letu od dneva registracije, za tem pa vsakih 6 mesecev:

 • avtobusi,
 • avtošole,
 • vozila s prednostjo,
 • vozila za javni prevoz potnikov,
 • vozila za prevoz skupin otrok.

Primer: 20.09.2020 je stranka za namene taksi službe kupila novo osebno vozilo. Prvi tehnični pregled bo stranka morala narediti 20.09.2021, za tem pa bo morala tehnični pregled opravljati vsakih 6 mesecev.

3. Za spodaj navedena vozila se tehnični pregled opravi 4. leto in za tem na vsaka 4 leta:

 • lahki priklopniki do 750 kg,
 • bivalni priklopniki nad 750 kg,
 • priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

Primer: 17.12.2020 je stranka kupila prikolico do 750kg, ki jo vozi s tretjo registrsko tablico. Prvi tehnični pregled bo morala opraviti 17.12.2024, za tem pa na vsaka 4 leta.

Preventivni tehnični pregled

Če želite biti bolj prepričani, da je z vašim vozilom vse v najlepšem redu, vam pri nas ponujamo preventivni tehnični pregled. S preventivnim tehničnim pregledom se lahko izognete nepotrebnim presenečenjem v trenutku, ko želite opraviti tehnični pregled za ponovno registracijo vozila.

Pozor: Če je do poteka registracije oz. tehničnega pregleda manj kot 30 dni, ne morete opraviti preventivnega tehničnega pregleda, saj se v tem primeru opravlja redni tehnični pregled.

Uporabni obrazci:

Kupoprodajna pogodba
fizične osebe

Kupoprodajna pogodba
pravne osebe

Pooblastilo
fizične osebe

Pooblastilo
pravne osebe

Potrebujete več informacij?

Zastopamo: